Katern

Terugblik raadsvergadering 23 en 27 november 2017

Op 23 november is eerst stil gestaan bij het overleden van oud-raadslid en ereburger van Nieuwegein Jan van Dort. Mevrouw Van der Sluijszen is namens de fractie van het CDA benoemd tot commissielid. De raad heeft het koersdocument City 2017 vastgesteld als leidraad voor de verdere ontwikkeling van City Nieuwegein. Na de vaststelling van het koersdocument heeft de raad drie moties aangenomen:

  • De raad roept het college op in het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad voor City West een stevige ambitie op te nemen voor het realiseren van middendure en dure koop- en huurappartementen.
  • De raad verzoekt het college actief de beschikbare middelen voor kunst en cultuur in de binnenstad beschikbaar te stellen aan toekomstige bewoners en hen de ruimte te geven bij de invulling van kunst en cultuuractiviteiten.
  • De raad roept het college op om het onderzoek naar een oprit voor Theater De Kom te bekijken met de kennis van nu.

De regionale koers Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen U16 “Van wonen in een instelling naar zelfstandig wonen met begeleiding” is vastgesteld. Hierbij heeft de raad een motie aangenomen om het college op te roepen de raad twee maal per jaar te consulteren over de te nemen vervolgstappen die leiden tot een definitief uitvoeringsplan.

Op maandag 27 november is tijdens de voortgezette vergadering de economische visie vastgesteld. Daarbij is een motie vastgesteld om het college op te dragen in de verdere uitwerking van de visie ook acties te ontwikkelen voor de gezondheidszorg. De wethouder heeft toegezegd dit ook regionaal op te pakken. Ten slotte heeft de raad besloten de vergunningen voor de HN-locatie en bestemmingsplan Binnenstad gecoördineerd voor te bereiden, de fortwachterswoning te renoveren en geen zienswijzen in te dienen op de voorgestelde begrotingswijzigingen van de GGDrU.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren