Terugblik begrotingsbehandeling november 2012

Op woensdag 7 november heeft de raad de begroting voor 2013 en volgende jaren vastgesteld. Voor de begroting werden vijf wijzigingsvoorstellen (amendementen) ingediend. Deze werden allen aangenomen. Vier wijzigingsvoorstellen zorgen voor een hogere ambitie in de begroting, door een aantal streefcijfers aan te passen. Daar was raadsbreed steun voor. Het vijfde voorstel zag op een hogere prioriteit voor ruimtelijke planvorming in het gebied Herenstraat-Kruyderlaan. Dat voorstel werd -met de stemmen van de VVD tegen- aangenomen.

Verder werden er 5 moties (politieke uitspraken) ingediend. De oproep om de reserve economische buffer op te heffen, werd weer ingetrokken. Verder was er onvoldoende steun voor de motie over de kunstuitleen; deze motie kreeg alleen steun van GroenLinks, SP, Leefbaar Nieuwegein en Trots en werd daarmee verworpen. Wel was er unaniem steun voor de motie over ervaringscertificaten voor werkzoekenden en kregen ook de moties over ten minste twee steunpunten voor de bibliotheek (in Noord en Zuid) en het alsnog voorstellen doen voor niet-ingevulde bezuinigingen een meerderheid.

De begroting 2013 is vervolgens vastgesteld, met inbegrip van de aangenomen wijzigingsvoorstellen. Ook de andere voorstellen, om budgetten over te hevelen en de belastingverordeningen, werden aangenomen. De vergadering werd een kwartier na middernacht beëindigd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren