Tentoonstelling ‘De natuur vol vlinders’

Van 13 juni tot half juli staat in de bibliotheek in Batau Noord de gratis tentoonstelling ´De natuur vol vlinders´. De tentoonstelling geeft informatie over vlinders, toont vlinderproefjes en laat zien op welke tuinplanten vlinders afkomen. Centraal staat een glazen kweekbak met daarin levende eitjes, rupsen en poppen die tijdens de tentoonstelling uitgroeien tot vlinders. De tentoonstelling is een initiatief van het Milieu Educatie Centrum van de gemeente Nieuwegein.

Om vlinders bij de jeugd onder de aandacht te brengen levert het Milieu Educatie Centrum sinds enige jaren lespakketten van de Vlinderstichting aan het Nieuwegeinse basisonderwijs. Deze lespakketten bevatten levende eitjes, rupsen en poppen van het Groot Koolwitje. De schoolkinderen verzorgen de vlinders in de klas en zien van nabij hoe de eitjes uitgroeien tot levende vlinders. De vlinders ondervinden geen schade van het opgroeien in de kweekbak. Aan het eind van de cyclus worden ze op een zonnige dag buiten losgelaten. Op dit moment staan er 18 kweekpakketten bij 12 Nieuwegeinse basisscholen.

Vlinders behoren tot de meest bedreigde diergroepen in Nederland. Zo zijn er anno 2002 dertig dagvlindersoorten die kwetsbaar zijn of die bedreigd worden. Daarnaast is de laatste tien jaar het aantal dagvlinders gehalveerd. Dit is een belangrijk signaal omdat vlinders snel reageren op veranderingen in hun leefgebied. Een gebied waar veel vlindersoorten voorkomen, is eveneens rijk aan andere dieren en planten. Vlinders zijn daardoor uitstekende graadmeters voor de kwaliteit van natuur en landschap.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk