Te dikke schapen en geiten in dierenweides ingeslapen: Vragen rijzen over besluitvorming

Hanny Plomp-van Rheenen (namens D66) en Sander Feenstra (namens de VSP) zijn bedroeft over het tragische incident waarbij te zware schapen en geiten uit onze dierenweides zijn ingeslapen vanwege complicaties als gevolg van overvoeding. Het is niet duidelijk om hoeveel schapen het gaat. De raadsleden vernamen het schokkende nieuws via de media. Zij waren niet op de hoogte van deze alarmerende situatie.

De schapen komen uit de weides van de dierenweide aan de Galecopperlaan, het Wenckebachplantsoen en de Nedereindseweg. De dieren werden daar zoveel gevoerd dat ze er extreem overgewicht van kregen. De gemeente Nieuwegein besloot ze daarom afgelopen zomer weg te halen en onder te brengen bij kinderboerderij IJsselstee in park Oudegein.

De vraag is of dit incident met tragische afloop wellicht voorkomen had kunnen worden. Aanvankelijk waren er borden in de Dierenweide geplaatst met het verzoek om de dieren liever niet te voeren of slechts beperkt te voeren, met de bedoeling bezoekers bewust te maken van het belang van matig voederen. Het bleek echter dat bezoeker hierdoor de indruk kregen de dieren te mogen voeren, hetgeen overvoeren werd en bijdroeg aan de gezondheidsproblemen van de dieren. Na het duidelijk worden van de problemen met overvoeding werden er borden geplaatst die een absoluut voerverbod voor de dieren oplegde.

Een tweede vraag is waarom de professionele dierenverzorgers niet tijdig hebben ingezien dat de dieren te zwaar werden en niet tijdig maatregelen hebben genomen.

Een derde belangrijke vraag die zich voordoet in dit incident is wie het besluit heeft genomen om de dieren te laten inslapen. De besluitvorming rond dit pijnlijke onderwerp blijft onduidelijk. Hanny Plomp, Sander Feenstra en bezorgde inwoners hopen op transparantie in de besluitvorming en het vaststellen van verantwoordelijkheden. En willen graag weten wat er met welk dier is gebeurd.

Dit tragische incident benadrukt de noodzaak van zorgvuldig toezicht en de bescherming van dieren in dierenweides, met de betrokkenheid van de inwoners die deel uitmaken van het proces. Betrek lokale belangengroepen, wijknetwerken, scholen en vrijwilligers om samen met de gemeente richtlijnen en succesvolle strategieën op te stellen voor het beheer van dierenweides. Zodat mensen zich meer betrokken en verantwoordelijk voelen voor de dieren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk