Taalatelier start met onderwijs aan Oekraïense leerlingen

Maandag 4 april jl. is het Taalatelier op de Bosruiter gestart met het geven van onderwijs aan Oekraïense leerlingen. Het gaat om kinderen tot 12 jaar. De Oekraïense leerkracht Nataliia Naumenko uit Nieuwegein is blij dat zij haar ervaring in het Taalatelier nu goed kan inzetten. Wethouder Jan Kuiper kwam langs met een taart!

Het Taalatelier is onderdeel van het Onderwijs Expertisecentrum (OEC) van SBO de Evenaar met daarin voltijd- en deeltijdschakelklassen: statushouders, taal-plus-klas (voor leerlingen met een taalachterstand) en een klas voor neveninstromers en/of NT2. De Evenaar maakt deel uit van het Samenwerkingsverband passenonderwijs Profi Pendi van alle schoolbesturen in Nieuwegein en omgeving.

Onderwijs Expertisecentrum (OEC)
Binnen het onderwijs expertisecentrum is kennis en ervaring over alle vormen van (speciaal) onderwijs in Nederland, een laagdrempelige voorziening waar de intern begeleiders van de scholen uit Nieuwegein terecht kunnen met vragen over onderwijs en specifieke onderwijszorg.

Schakelklas voor kinderen met taalachterstand
De voltijdse schakelklas is een klas voor kinderen van nieuwkomers, tussen 4 en 13 jaar. De gezinnen worden regelmatig eerst in Luifelstede geplaatst, daarna krijgen zij een woning toegewezen binnen de gemeente. In de schakelklas kunnen meerdere kinderen uit een gezin geplaatst worden. In deze voltijdse variant zitten de leerlingen de hele week bij elkaar op één locatie.

Het geeft leerlingen de kans om de eerste periode in Nederland NT2 onderwijs te volgen en uiteindelijk voldoende toegerust te zijn om regulier of speciaal onderwijs te volgen in Nederland.

De deeltijd schoolklas is voor kinderen in de leeftijd tussen de 4-12 jaar die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn. De ouders komen uit het buitenland en wonen en werken in Nederland. Leerlingen volgen 3 dagen NT2 onderwijs op het Taalatelier.

Wethouder Jan Kuiper kwam de eerste lesdag langs met een taart!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk