Subsidieaanvraag Internationale Vrouwendag 2008

Het College stelt € 1.180,00 beschikbaar voor de organisatie van de Internationale Vrouwendag op 8 maart 2008 in De Kom. De dag heeft als doelstelling: het in contact brengen van vrouwen met verschillende culturele achtergronden, waarbij aandacht wordt gevestigd op hun positie en kansen in de Nieuwegeinse samenleving.Het Comité wil dit doen door middel van een interactief programma, bestaande uit inhoudelijke debatten, workshops, optredens en stands. Het College verwacht dat de Vrouwendag een positieve bijdrage levert aan de maatschappelijke participatie van vrouwen in Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk