Subsidie voor amateurkunst aanvragen vóór 1 maart

Elk jaar geeft de gemeente Nieuwegein eenmalige bijdragen aan projecten of investeringen in de amateurkunst om zo de kwaliteit en de verscheidenheid op dat gebied te bevorderen. Dit jaar is een bedrag van € 21.555,-. beschikbaar. Subsidie kan worden aangevraagd door amateurgezelschappen, scholen en anderen die actief zijn in de amateurkunst in Nieuwegein.

De commissie Amateurkunst toetst tweemaal per jaar de aanvragen, en adviseert daarna burgemeester en wethouders over toekenningen. Voor projecten en investeringen die uitgevoerd worden tussen 1 juni 2002 en 1 november 2002 moet de subsidieaanvraag binnen zijn vóór 1 maart 2002. Er kan nu ook al subsidie worden aangevraagd voor projecten of investeringen die later plaatsvinden. Projecten en investeringen die subsidie krijgen moeten binnen twee jaar na het indienen van de aanvraag worden uitgevoerd.

Nadere informatie, onder meer over de voorschriften die aan een subsidieaanvraag gesteld worden, is te vinden in de Subsidiewijzer Amateurkunst. Deze is op te vragen bij de heer V. Münzebrock van de afdeling Welzijn van de gemeente Nieuwegein, telefoon (030) 607 14 09.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk