Strategie en Bestuur (2002/1172 )

Iedere twee jaar wordt er in de gemeente Nieuwegein een Omnibusenquête uitgevoerd onder de bevolking. Hierin worden vragen over zeer uiteenlopende onderwerpen gesteld. Zo zijn in de laatste Omnibusenquête (van 2001) onder meer vragen gesteld aangaande de (on)tevredenheid van burgers over hun contacten met de gemeente, over de gemeentelijke communicatie, over de communicatie rondom de herontwikkelingsplannen voor de binnenstad, het Wijkgericht Samenwerken enzovoort. De gemeente neemt de uitkomsten van deze Omnibusenquête serieus en gebruikt de resultaten voor de evaluatie en aanpassing van het gemeentelijk beleid.

Het college heeft een notitie vastgesteld met daarin verwoord haar standpunten op de verschillende onderzoeksresultaten. De notitie wordt ter bespreking geagendeerd voor de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ) van 20 februari.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk