Stilasfalt voor de AC Verhoefweg en Wijkerslootweg

Samenvatting: Het college heeft een krediet ad € 1.761.000,– beschikbaar gesteld voor de overlaging met stil asfalt van de AC Verhoefweg en Wijkerslootweg. Beslispunten:

a) Een krediet te openen van € 1.761.000,– exclusief omzetbelasting t.b.v. de uitvoering van de overlaging met stil asfalt van de AC Verhoefweg en Wijkerslootweg door vaststelling van de 84e begrotingswijziging 2013.
b) er mee in te stemmen dat de kredietoverschrijding m.b.t. de regionale fietsverbinding ad € 72.000,– wordt opgevangen binnen het totaal van de voor de hoofdinfrastructuur geopende kredieten.
c) d de bij dit voorstel gevoegde kostenraming en het geactualiseerde onderdeel Hoofdinfrastructuur van de grondexploitatie Binnenstad geheim te verklaren. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren