Stelselwijziging Schoolbegeleiding

Met ingang van augustus 2005 vervalt de instandhoudingsverplichting die de gemeente heeft voor de schoolbegeleidingsdiensten. Tot augustus 2005 ontvangt Nieuwegein van het rijk middelen om schoolbegeleidingsdienst EDI Midden-Nederland te subsidiëren. Naast deze rijksmiddelen was de gemeente verplicht om een soortgelijk bedrag aan eigen middelen te besteden aan deze schoolbegeleidingsdienst.Voor deze instandhoudingssubsidie levert de schoolbegeleidingsdienst ondersteunende diensten aan de scholen voor primair onderwijs in de gemeente Nieuwegein. Voorbeelden van ondersteunende diensten zijn verbetering van het pedagogisch klimaat binnen een school, ondersteunen van een schoolbestuur in het doorvoeren van kwaliteitszorg, leerlingbegeleiding en diagnostisch onderzoek.Het college van Nieuwegein heeft besloten over een beoogd uitwerkingsscenario voor de situatie na augustus 2005: een samenwerkingsmodel tussen de schoolbesturen en de gemeente. De schoolbesturen kunnen hierbij hun middelen inzetten voor de zorg voor hun leerlingen op de school en de kwaliteit van het onderwijs. De gemeente kan haar middelen inzetten ter versterking van de lokale voorzieningen en de afstemming tussen deze voorzieningen en de inspanningen van de schoolbesturen. Hierbij heeft Nieuwegein een visie vastgesteld op haar verantwoordelijkheden in deze stelselwijziging.De gemeente streeft in haar visie de volgende functies na: bestrijden van onderwijsachterstanden, zorg voor het (jonge) kind met risicofactoren en zorg, als sociale of psychische factoren het volgen van onderwijs belemmeren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren