Start vernieuwing trambaan Nieuwegein

De voorbereidende werkzaamheden waren al eerder dit jaar begonnen. Maar op zaterdag 26 februari was het dan zover. Vanaf die dag rijden er in Nieuwegein en IJsselstein geen trams meer maar kunnen reizigers gebruik maken van vervangende bussen. Want in het centrum van Nieuwegein is de vernieuwing van de trambaan en de bouw van een nieuwe tramhalte gestart.

Op zaterdag 26 februari begon aannemer Dura Vermeer in opdracht van provincie Utrecht met de werkzaamheden aan de oude trambaan. Vanaf 1.00 uur die nacht reden er geen trams meer. In deze nacht begon de aannemer direct al met het loskoppelen van de draden van de bovenleiding tussen de Zuidstedeweg en de tijdelijke tramhalte. Daarvoor werd een hoogwerker in het spoor gezet, die de draden doorknipte. Om hinder voor het verkeer te beperken, werden deze eerste sloopwerkzaamheden in de nacht uitgevoerd.

Sloop en nieuwbouw trambaan
In het weekend van 26-27 februari vonden overdag op dit gedeelte van de trambaan diverse sloopwerkzaamheden plaats. Gewerkt werd tussen 7.00-23.00 uur. De masten van de bovenleiding werden afgekoppeld en afgevoerd, de sporen losgebrand en een begin is gemaakt met de sloop van de betonbaan. Door de betonbaan eerst in te zagen kan de aannemer deze in brokken afvoeren en elders verwerken. Het inzagen van de betonbaan zorgt wel voor enige mate van geluidshinder. Vrachtwagens voeren het oude bouwmateriaal vervolgens af.

Direct na de sloop volgt graafwerk bij de kruising Schouwstede met de trambaan. Daar is een mantelbuis onder het spoor van de trambaan aangebracht, die gebruikt wordt voor de stadsverwarming. Na de sloop van de oude tramlijn wordt de trambaan opgebouwd met een nieuwe ondergrond. Ook deze werkzaamheden worden overdag uitgevoerd tussen 7.00-23.00 uur.

Er moet in de komende twee maanden in korte tijd veel werk verzet worden om de nieuwe trambaan en halte te bouwen. Aansluitend breekt de tweede helft van het project aan met diverse testen van de systemen. Deze zijn noodzakelijk om aan te kunnen tonen dat alles goed werkt en vooral ook veilig is. Daarom werkt de aannemer zeven dagen in de week, ook in de avond. Het aanbrengen van nieuwe spoorstaven en nieuwe draden van de bovenleiding wordt ’s nachts gedaan omdat er dan minder verkeer is en dit veilig kan gebeuren.

Tussen 1 en 5 maart worden overdag heiwerkzaamheden uitgevoerd voor de fundering van de nieuwe tramhalte. Om geluidsoverlast voor bewoners in de directe omgeving zo beperkt mogelijk te houden, wordt dit werk uitsluitend overdag uitgevoerd tussen 7.00-16.00 uur. De nachtrust wordt dus niet verstoord als gevolg van het heiwerk.

Werkzaamheden Zuidstedeweg
Tussen 26 februari en 27 maart wordt ook gewerkt aan het spoor en de wissel van de trambaan in de Zuidstedeweg en aan een nieuwe asfaltlaag op deze weg. De kruising Zuidstedeweg / Koekoekslaan is gedurende deze periode afgesloten voor al het verkeer. Op de Zuidstedeweg worden rijstroken afgezet en is alleen doorgaand verkeer mogelijk. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden wordt ook gewerkt aan de verkeerslichten op deze kruising. De werkzaamheden aan de Zuidstedeweg vinden overdag plaats tussen 07:00 en 19:00 uur. Afhankelijk van de omstandigheden kan worden doorgewerkt tot 23.00 uur. Hier zal ook ’s nachts gewerkt worden aan de bovenleiding van de trambaan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk