Start proef Veilige Batauweg met afsluiting tussen Nedereindseweg en Dukatenburg

Het college van B&W heeft besloten om een verzinkbare paal te plaatsen op de Batauweg tussen de Dukatenburg en de  Nedereindseweg, zodat doorgaand autoverkeer gebruikmaakt van de A.C. Verhoefweg. Hiermee geeft het college invulling aan het besluit van de gemeenteraad om bij wijze van een proef voor één jaar te onderzoeken of de Batauweg met deze maatregel veiliger en aantrekkelijker wordt voor voetgangers en fietsers. De afsluiting is operationeel vanaf september 2023 van maandagochtend 6:00 uur tot vrijdagmiddag 16:00 uur.

Doorgaand autoverkeer wordt met de fysieke afsluiting geleid naar de A.C. Verhoefweg (de zogenaamde hoofdstructuur). Deze weg met 2×2 rijstroken is oorspronkelijk bedoeld om snel van a naar b te komen.

Wethouder Mobiliteit Ellie Eggengoor: “We hebben een belangrijke opdracht van de raad om samen met de stad te onderzoeken of de veiligheid verbetert door de hoeveelheid doorgaand autoverkeer naar beneden te brengen. Dagelijks gaan er nu ca 12.000 auto’s overheen, terwijl de weg berekend is op maximaal 10.000 auto’s. Ook past de maatregel bij het doel om de keuze om te lopen of te fietsen binnen Nieuwegein aantrekkelijker te maken. Tegelijkertijd: het medicijn mag niet erger zijn dan de kwaal. Halverwege en aan het einde van de proef kijken we of en hoe het werkt. Zo niet, dan moeten we op zoek naar een goed alternatief.”

Veel reacties
Om tot het besluit te komen, heeft het college een uitvoerig participatietraject gelopen met inwoners, ondernemers en belanghebbende organisaties. Over drie mogelijke locaties Nedereindseweg, Muntplein en Walnootgaarde is de gemeente in gesprek gegaan. Door het invullen van een digitale enquête en/of het bijwonen van de inloopavond op 18 oktober 2022 konden inwoners en ondernemers hun mening en aandachtspunten geven over deze drie locaties. Daar is ruimhartig gebruik van gemaakt: ruim 900 inwoners reageerden via de digitale enquête en 51 inwoners op de participatieavond.

De meeste ondervraagden in de enquête spreekt een voorkeur uit voor de locatie Nedereindseweg. Een deel van de ondervraagden noemt daarvoor als belangrijkste redenen dat deze locatie het meest effectief is tegen sluipverkeer en ten goede komt aan de veiligheid van het fietsverkeer. Een deel van de ondervraagden die tegen deze afsluiting zijn, noemen als belangrijkste redenen dat het winkelcentrum Muntplein dan niet bereikbaar is en dat wijkbewoners moeten omrijden om bij hun wijkvoorzieningen te komen.

Voortdurend monitoren en uitgebreide (tussen-) evaluatie
Op basis van het verkeerskundig onderzoek en afweging van alle reacties en belangen is een keuze gemaakt waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met een aantal zorgpunten. Zo is de afsluiting niet actief tijdens de drukke winkeldagen in het weekend en de koopavond op vrijdag. Verder zet de gemeente zich in om na de start de effecten voortdurend te monitoren en na zes maanden voert de gemeente in samenspraak met politie, hulpdiensten, ondernemers van de winkelcentra aan de Batauweg, Fietsersbond Nieuwegein en wijknetwerken een uitgebreide tussenevaluatie uit. Ook vindt er een eindevaluatie plaats. Op basis van de resultaten van beiden evaluaties, besluit de gemeente of de pilot wordt voortgezet, aangepast of stopgezet.

Hoe nu verder?
Voor de afsluiting is een verkeersbesluit nodig. Het besluit wordt bekendgemaakt via de gebruikelijke gemeentelijke media. In de publicatie staat ook hoe belanghebbenden gebruik kunnen maken van de bezwaarmogelijkheden.

Het is afhankelijk van de bezwaren, maar het streven is om de verzinkbare paal en bewegwijzering aan te leggen in de zomervakantieperiode 2023 en deze daarna in werking te stellen. De bewegwijzering naar de winkelcentra Muntplein en Walnootgaarde wordt dan ook geoptimaliseerd, zodat autoverkeer zich gemakkelijk kan aanpassen aan de nieuwe verkeerssituatie en routes (naar het winkelcentrum). In de communicatie over de afsluiting wordt extra aandacht besteed worden aan de bereikbaarheid van de winkelcentra per auto en per fiets.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren