Start inspraakperiode voorontwerpbestemmingsplan Vreeswijk

Maandag 5 februari 2018 start de inspraakperiode voor het voorontwerpbestemmingsplan Vreeswijk. Deze dag organiseert de gemeente Nieuwegein van 19.30 uur tot 21.30 uur een inloopavond in de expositieruimte van de Museumwerf Vreeswijk aan de Wierselaan 113. U kunt deze avond vrij inlopen voor een toelichting op dit conceptplan en informatie over de mogelijkheid om uw reactie te geven. De inspraakperiode loopt van 5 februari t/m 19 februari 2018.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?
Elke gemeente in Nederland is verplicht om voor haar grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen. Een bestemmingsplan geeft onder andere aan welk gebruik op een bepaald perceel is toegestaan (bijvoorbeeld Wonen of School) en waar mag worden gebouwd en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden.

De bestemmingsplannen van Vreeswijk zijn verouderd. Ze zijn niet meer in overeenstemming met de huidige wetgeving, in de loop der jaren verleende vergunningen, (in samenspraak met u) vastgesteld nieuw beleid enzovoort. Daarom wordt voor Vreeswijk een algehele actualisering van de bestemmingsplannen voorbereid.

Er komt één nieuw bestemmingsplan Vreeswijk. In dit bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Wel is geprobeerd om (in lijn met de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt) het plan beter leesbaar en digitaal makkelijker toegankelijk te maken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren