Start inspraak wijkverkeersplan Doorslag

De gemeente Nieuwegein houdt op 3 oktober 2001 een inspraakbijeenkomst over het concept-wijkverkeersplan voor de wijk Doorslag. De bijeenkomst vindt plaats tussen 20.00 en 22.00 uur in het Mercure hotel, Buizerdlaan 10 in Nieuwegein. Belanghebbenden kunnen tot 17 oktober schriftelijk reageren op de plannen. Het wijkverkeersplan ligt vanaf heden tot 17 oktober ter inzage in buurthuis de Brink, Parelduiker 13 en bij het Infocentrum van het gemeentehuis aan de Martinbaan 2.

Nieuwegein, blijvend bereikbaar en leefbaar. Dat is wat de gemeente voor ogen staat met haar verkeers- en vervoersbeleid. De gemeente wil naar een wegennet waar elke verkeersdeel-nemer goed zijn weg kan vinden. Maar ook: een verkeersveilige leefomgeving voor nu en in de toekomst. Daarom heeft de gemeente de komende paar jaar enkele tientallen miljoenen guldens gereserveerd voor verkeersprojecten, verdeeld over Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk