Start afdeling Stadstoezicht

De gemeente is de afgelopen week gestart met de nieuwe afdeling Stadstoezicht. De stadstoezichthouders gaan permanent werken aan de veiligheid in Nieuwegein en in IJsselstein. Hun taken liggen vooral op het gebied van toezicht houden, signalering en preventie. Ze zijn het aanspreekpunt voor burgers en houden contact met de politie. Daarnaast hebben zij allen hun EHBO-diploma en kunnen zij reanimeren. Een deel van de toezichthouders heeft ook een BOA-bevoegdheid en kan worden ingezet bij het parkeerbeheer. BOA staat voor Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Een BOA heeft de bevoegdheid om processen-verbaal op te maken op grond van een aantal specifiek omschreven wetten en verordeningen. Stadstoezichthouders gaan ook een rol vervullen bij grote evenementen.Het belang van de stadstoezichthouders is de afgelopen jaren wel gebleken. Vandaar dat de gemeente besloten heeft de ID-banen van de voormalige stadswachten om te zetten in een gewone baan. Stadstoezicht wordt daarmee een gewone afdeling van de gemeentelijke organisatie. Om de verandering te markeren wordt niet langer gesproken van ´stadswachten´, maar van ´stadstoezichthouders.´

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk