Stadspas voor kinderen uit gezinnen in schuldhulpverlening

Gezinnen die in de schuldhulpverlening zitten leven vaak in armoede, met een laag besteedbaar budget. Daardoor kunnen de kinderen in deze gezinnen niet deelnemen aan een sportclub of een cultuur activiteit. Toch is het ook voor deze kinderen belangrijk voor hun ontwikkeling om daar aan mee te doen. Op aandringen van de gemeenteraad heeft de wethouder toegezegd om ook voor deze kinderen de stadspas beschikbaar te maken.

Kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld, staan vaak aan de zijlijn. Zij zitten minder vaak op bijvoorbeeld sport dan hun leeftijdgenoten uit rijkere gezinnen. Het niet kunnen meedoen zorgt vaak voor een gevoel van uitsluiting en onzekerheid, en dat heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van een kind. Met de stadspas is het mogelijk voor kinderen uit gezinnen met weinig geld om toch mee te doen aan sport of cultuur. In de schuldhulpverlening zitten ook gezinnen met een inkomen boven de inkomensgrens voor de stadspas. Toch is hun feitelijk besteedbaar budget veel lager dan die norm. Ook in die gezinnen is er nauwelijks geld om hun kinderen naar een sportclub te laten gaan. In Nieuwegein gaat het om ruim 200 kinderen.

Recent heeft het kabinet extra geld beschikbaar gemaakt om kinderen in armoede te helpen om mee te doen, de zogenaamde Klijnsmagelden. De PvdA Nieuwegein heeft er bij het college op aangedrongen hier spoedig gebruik van te maken en de stadspas voor alle kinderen uit gezinnen in de schuldhulpverlening beschikbaar te stellen. Daarvoor hebben PvdA, CDA, IedersBelang groep de Jong, Groen Links en VSP een motie ingediend.

Marianne Spalburg, fractievoorzitter PvdA: “Van belang is dat kinderen en alle partijen om het kind heen weten dat deze extra mogelijkheid om toegang tot de stadspas te krijgen er nu komt. Daarom heb ik de wethouder gevraagd om al voor de zomervakantie hier bekendheid aan te geven. Dan kunnen deze kinderen met de start het nieuwe schooljaar meteen gebruik maken van de stadspas.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk