Stadsontwikkeling/Werkgelegenheid en Economische Zaken (2002/90

In het kader van de procedure Wensen Nieuw Beleid 2002 zijn middelen gereserveerd voor deelname aan het project Rivierenland Holland. Dit project is beëindigd.

De gemeente Nieuwegein wil blijven samenwerken met omliggende gemeenten en is hierover ambtelijk in gesprek met de gemeente Vianen. Hieruit kunnen activiteiten voortvloeien waarvoor financiële middelen nodig zijn. Derhalve wordt voorgesteld het overleg met Vianen voort te zetten en de voor Rivierenland Holland gereserveerde middelen niet af te ramen. Dit voorstel wordt besproken in de raadscommissie FRA van 21-02-2002.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk