Stadsontwikkeling/Werkgelegenheid en Economische Zaken (2002/220

Het college wil in een periode van 3 jaar, tien 2-kamerwoningen aan de Stichting Reinaerde beschikbaar stellen. Hierdoor krijgt de Stichting meer mogelijkheden om verstandelijk gehandicapten zelfstandig te laten wonen, met de daarbij benodigde zorg. Dit sluit aan bij het rijksbeleid. De woonstichting Jutphaas levert de woningen.

De Stichting Reinaerde verzorgt onder meer de opvang en begeleiding van verstandelijk gehandicapten. De Stichting beheert in Nieuwegein een aantal wooncentra, die een aantal nevenvestigingen hebben in gewone woningen. In deze nevenvestigingen hebben bewoners geen enkele privacy. Met het beschikbaar stellen van de extra woningen kunnen mensen van circa 40 jaar, die nog nooit zelfstandig hebben gewoond, hun eigen woning krijgen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk