Stadsontwikkeling/Werkgelegenheid en Economische Zaken

Het college is akkoord met een voorstel om met ingang van 1 april 2002, voor een proefperiode van één jaar, de openingstijd van de zaterdagmarkt te verruimen tot 17.00 uur om zo meer aan te sluiten bij de openingstijden van de winkels in Cityplaza. De extra kosten van deze verruiming worden gedekt door een verhoging van de marktgelden met € 3,75 per meter kraamlengte per kwartaal, met ingang van 1 april 2002.

In januari 2003 zal een evaluatie plaatsvinden onder de marktkooplieden van de zaterdagmarkt. Op basis van deze evaluatie zal dan een definitief besluit genomen worden over het al dan niet verruimen van de openingstijd van de zaterdagmarkt. De raadscommissie Financien, Regionale zaken en Automatisering (FRA) bespreekt het voorstel op 21 februari, waarna de gemeenteraad er 28 februari definitief over besluit.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk