Stadsontwikkeling/Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (2001/11885

TCN Property Projects heeft een bouwaanvraag ingediend voor de bouw van een opleidingscentrum in Blokhoeve. Het bouwplan past in het voorontwerp bestemmingsplan Blokhoeve. Het college had reeds aangegeven van plan te zijn de bouwvergunning te verlenen. Inmiddels heeft de bouwvergunning ter inzage gelegen in het kader van de procedure voor een vrijstelling op het bestaande bestemmingsplan.

Hierop is één reactie binnengekomen. Deze reactie geeft geen aanleiding de bouwvergunning te weigeren. Het college heeft dus besloten deze vergunning te verlenen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk