Stadsontwikkeling/Ruimtelijke Ordening (2002/7959)

Het college heeft besloten om de (voormalige) bewoners van de Galecopperdijk 5 en 5a een planschadevergoeding toe te kennen.

De schadevergoeding is gebaseerd op het tijdelijk over vier jaar aangetaste woongenot bestaande uit uitzichtsverlies, geluidhinder en aangetaste ligging in verband met de aanwezigheid van noodlokalen in de directe nabijheid van de woningen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk