Stadsontwikkeling/Ruimtelijke Ordening (2002/723)

Op 22 november 2001 heeft de raad ingestemd met een voorbereidingsbesluit voor de locatie Dukatenburg 1 (herontwikkeling De Baten). Het voorbereidingsbesluit was nodig omdat het bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar. Doel van het voorbereidingsbesluit is om medewerking te verlenen aan het bouwen van 38 woningen voor senioren aan de kant van de Batauweg.

Tegen dit voorbereidingsbeluit zijn twee bezwaarschriften ingediend. Het college stelt de raad -via het presidium – voor om deze bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren. Het eerste bezwaar omdat de bezwaarmaker niet in het plangebied woont en geen zicht heeft op het plangebied: daarmee is de bezwaarmaker geen belanghebbende. Het tweede bezwaar omdat de persoon die namens een stichting het bezwaar indiende niet heeft aangetoond dat hij door de stichting gemachtigd is om dat te doen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren