Stadsontwikkeling/ruimtelijke ordening 2002/…)

De gemeentelijke Monumenten Commissie is van mening onvoldoende antwoord te hebben gekregen in de collegebrieven van 27 april en 3 mei 2001 inzake een aantal zaken betreffende de Nieuwegeinse Monumentenzorg.

In de nu uitgaande brief wordt een aantal nog levende vragen beantwoord. Ingegaan wordt o.a. op de uitgave van een gemeentelijk monumentenboekje, het aanbrengen van informatie-plaquetten en het gemeentelijk monumentenfonds.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk