Stadsontwikkeling/Ruimtelijke Ordening (2001/13917)

Na een eerder doorlopen inspraaktraject, heeft het college bekendgemaakt dat het van plan is een vrijstelling op het bestaande bestemmingsplan te verlenen voor het vestigen van een benzineverkooppunt aan de Grote Wade 2 door Petroplus.

Inmiddels zijn bij de gemeente twee bedenkingen tegen het plan binnengekomen. Het college vindt in deze bedenkingen echter geen aanleiding het voornemen om de vrijstelling te verlenen, in te trekken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk