Stadsontwikkeling/Projecten (2002/4047)

Het college van B&W heeft ingestemd met het Stedenbouwkundig Plan Galecopperzoom . Dit Stedenbouwkundig Plan is een verdere uitwerking van de Ontwikkelingsvisie Galecopperzoom, die op 17 juli 2001 is vastgesteld door het college van B&W.

In het Stedenbouwkundig Plan zijn de ambities voor het gebied Galecopperzoom ver-fijnd en nader uitgewerkt. Ook is aandacht besteed aan de beeldkwaliteit, wat inhoudt dat er uitgangspunten voor de gebouwen- en landschapsarchitectuur zijn vastgesteld. Daarnaast zijn de randvoorwaarden bij de uitgifte van werkgelegenheidsterreinen beschreven. In het plan wordt verder verslag gedaan van de toets op de Bestuurlijke Bandbreedte, een methodiek die zich richt op een goede milieukwaliteit in het gebied.

Het plan wordt aan het presidium aangeboden ter behandeling in de raad. De volgende stap is nu het opstellen van een conceptbestemmingsplan Galecopperzoom. Het conceptbestemmingsplan wordt waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2002 in de besluitvorming gebracht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk