Stadsontwikkeling/Bouw en Woningtoezicht (2002/805)

Er is een aanvraag ingediend om op het perceel Laagraven 57 in de maand december consumentenvuurwerk op te slaan en dit in de laatste drie dagen van het jaar te verkopen. Het bestemmingsplan geeft aan dat een dergelijke activiteit ter plaatse mogelijk is.

De aanvraag past in het bestemmingsplan zodat een vrijstelling in dit geval niet nodig is. Wel zal aanvrager nog dienen te beschikken over een geldige bouwvergunning, milieuvergunning en APV-vergunning.

Aanvrager wordt bericht dat hiervoor afzonderlijke vergunningen bij de gemeente aangevraagd en verleend moeten zijn, alvorens de geplande activiteiten plaats mogen vinden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk