Stadsontwikkeling/Bouw en Woningtoezicht (2002)

Het college heeft ingestemd met het uitbreiden van de formatie van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de sector Stadsontwikkeling met 1,0 fte voor het aantrekken van een juridisch medewerker handhaving. Hiermee is uitvoering gegeven aan de wensen nieuw beleid 2002 zoals vastgesteld in de begrotingsraad van november 2001.

Aanleiding voor deze aanstelling is een onderzoek van de Inspectie Volkshuisvesting naar de uitvoering van de handhaving van de bouwregelgeving, dat in mei 2001 heeft plaatsgevonden in Nieuwegein. In het onderzoeksrapport werd aanbevolen om van een passief toezicht over te gaan naar een actief, systematisch toezicht op basis van vastgelegd handhavingsbeleid.

De juridisch medewerker handhaving zal een bijdrage leveren aan het vormgeven van het handhavingsbeleid van de afdeling. Tevens zal hij mede zorgdragen voor de uitvoering van het vastgestelde handhavingsbeleid.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk