Stadsontwikkeling/ Ruimtelijke ordening (2002/1206)

Een consortium van ondernemers heeft bij het college een verzoek ingediend om de mogelijkheden voor een helicopterlandingsplaats in Nieuwegein te onderzoeken. Het consortium ziet daarmee mogelijkheden om de zakelijke mobiliteit van bedrijfsleven en overheid te bevorderen.

Het verzoek is bij meerdere gemeenten ingediend. Op basis van milieuaspecten zoals geluidsoverlast en milieuvervuiling, heeft het college van B & W besloten geen medewerking te verlenen aan de vestiging van een landingsplaats en de mogelijkheden niet te onderzoeken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk