Stadsontwikkeling (2001/11553)

Petroplus Engineering heeft een verzoek ingediend om op het terrein Grote Wade 2 een benzineverkooppunt te starten. Gedurende het inspraaktraject dat hiervoor is doorlopen, zijn geen reacties ingediend.

Het college heeft mede hierdoor het principebesluit genomen medewerking te verlenen aan het verzoek. Gedurende een periode van 4 weken heeft een ieder de mogelijkheid bedenkingen tegen dit voornemen in te dienen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk