Stadsontwikkeling (2001/11075)

Jaarlijks worden de gemeenten in de regio verzocht van de diverse woningbouwplannen de meest recente planning en capaciteit aan te geven.

Op de inventarisatielijsten is dit voor de diverse woningbouwplannen in Nieuwegein, zoals bijvoorbeeld Vreeswijk, Blokhoeve en de Binnenstad, in beeld gebracht. Het college heeft de lijst geaccordeerd en toegezonden aan het BRU.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk