Stadsbeheer/Voorbereiding (2001/12303)

Bij de bewoners rond het parkje achter de Ansinghlaan in Wijkersloot was verontrusting ontstaan over de voorgenomen aanleg van een bergbezinkbassin in het parkje. Naar aanleiding daarvan hebben gemeente en bewoners gesproken over mogelijke alternatieve locaties. Alles afwegende kwam het college toch tot de keuze voor het parkje achter de Ansinghlaan.

In de raadscommissievergadering voor Stedelijk beheer, Welzijn en Sociale zaken van 24 oktober is gesproken over dit voorstel van het college. In die commissievergadering oktober is besloten deze locatiekeuze te agenderen voor de raadsvergadering van 22 november 2001. Ook zijn vragen gesteld over waarom er bij de aanleg van het bassin geen damwanden nodig zijn, over de kosten van één van de alternatieve locaties en over de hoeveelheid huishoudens die overlast ondervinden van aanleg van het bassin op de diverse onderzochte locaties.

Het college heeft nu de antwoorden op deze vragen vastgesteld en heeft de voorkeur voor de locatie in het park achter de Ansinghlaan bevestigd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk