Stadsbeheer/Stadsreiniging (2001/ 13570)

Op 17 juli 2001 is door het college van burgemeester en wethouders de startnotitie ondergrondse inzameling vastgesteld. In die startnotitie is aangegeven hoe de aanbevelingen uit het afvalstoffenbeleidsplan met betrekking tot het ondergronds inzamelen van oud papier en glas gerealiseerd kunnen worden. Het college doet nu aan de gemeenteraad een voorstel voor kostendekkende financiering van de ondergrondse inzameling. Als de raad akkoord gaat volgt er een Europese aanbesteding.

Dit voorstel wordt door de commissie Stedelijk beheer, Welzijn en Sociale zaken besproken op 9 januari en door de commissie Financien, Regionale zaken en Automatisering op 17 januari 2002. De raad bespreekt het voorstel op 31 janauri.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk