Stadsbeheer/Planvorming (2001/13713)

Het college wil vrijliggende fietspaden langs de Hollandhaven en het grootste deel van de Structuurbaan aanleggen. Het voetpad en het fietspad worden gecombineerd tot een 3,50 meter brede asfaltstrook voor langzaam verkeer. Hierdoor is het mogelijk de fietspaden iets verder van de rijbaan te leggen, zodat het autoverkeer tijdens de aanleg van de fietspaden de weg kan blijven gebruiken.

Ook is het onderhoud beter uit te voeren. Circa 50 bestaande bomen langs de Hollandhaven zullen worden verplaatst of zonodig herplant. De fietspaden langs de Hollandhaven moeten voor het schooljaar 2002-2003 gereed zijn, waarmee een verbetering van de verkeersveiligheid bereikt wordt. De raadscommissie Verkeer en Vervoer, Milieu en Cultuur (VMC) bespreekt het voorstel op 7 februari, waarna de gemeenteraad er 28 februari definitief over besluit.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk