Stadsbeheer/Beheer/Voorbereiding (2001/10964)

De fractie van Groen Links heeft het college vragen gesteld over het misbruiken van openbare aanplakgelegenheden. In het antwoord deelt het college mee geen toestemming te geven voor het gebruik hiervan voor commerciële doeleinden.

Ook heeft het college besloten dat de gemeente met ingang van 1 januari 2002 het juiste ge-bruik van de aanplakgelegenheden gaat controleren. Dit wordt dan meegenomen bij de tweewekelijkse controles op graffiti op gemeentelijke eigendommen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk