Stadsbeheer/Beheer (2001/11771)

In de brief ex artikel 23 RVO stelt de fractie van de VVD vragen over de locatiekeuze van het bergbezinkbassin in Wijkersloot. De vragen gaan over het informeren van bewoners, het recht van een ieder om een mening te vormen en de financiële gevolgen voor de ca. 27.000 huishoudens in Nieuwegein.

De antwoordbrief van het college wordt op de gebruikelijke manier aan de abonnementhouders op de raadsstukken verstrekt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk