St. Antonius Onderzoeksfonds

Vijftien nieuwe onderzoeken hebben onlangs subsidie gehad van het St. Antonius Onderzoeksfonds. Het fonds stelt hiermee in 2015 meer dan € 455.000,- ter beschikking voor onderzoek, het hoogste geldbedrag dat het Onderzoeksfonds heeft kunnen toekennen sinds zijn vijfjarig bestaan. Het geld is opgebracht door giften van patiënten, ambassadeurs van het St. Antonius Onderzoeksfonds en diverse fondsenwervende acties, zoals de St. Antonius Beddenrace welke onlangs werd gehouden in Nieuwegein. De volgende onderzoeken zijn zoal gefinancierd in 2015:

Onderzoek nierfalen oudere patiënt: onderzocht wordt welk effect dialyseren heeft op de levensverwachting en kwaliteit van leven van oudere patiënten met ernstig nierfalen. Voor dit onderzoek heeft het Onderzoeksfonds € 40.000,- ter beschikking gesteld.

AGE-studie: doel is het inschatten van de kwetsbaarheid van de oudere (vooralsnog alleen de cardio-chirurgische) patiënt. Op basis van een zogenoemde AGE-score kan een optimaal passend multidisciplinair behandelplan worden opgesteld. Het Onderzoeksfonds steunt dit onderzoek met € 45.167,-.

ASCOT-studie: dit onderzoek richt zich op het verbeteren van de behandeling van patiënten met verminderde doorbloeding van de vaten in de benen (perifeer vaatlijden), ook wel etalagebenen genoemd. Aan dit onderzoek heeft het Onderzoeksfonds € 48.589,- toegekend.

Het St. Antonius Onderzoeksfonds heeft ook geoormerkte donaties toegekend aan onderzoeken naar onder meer longfibrose, MS, Future Trial, endeldarmkanker, Santeon Cap-studie etc.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk