Speelgoedbank Nieuwegein verlaagt leeftijd voor kinderen

Bij de Speelgoedbank Nieuwegein zijn de meeste maatregelen om Corona besmetting te voorkomen inmiddels opgeheven. Dat betekent onder andere dat kinderen samen met hun ouder(s) of begeleiders weer naar binnen mogen. Een lange tijd was dat niet mogelijk.

Voor de Corona maatregelen konden kinderen tot en met 11 jaar met hun ouders mee om speelgoed uit te zoeken bij de speelgoedbank aan de Vredebestlaan 23 in Jutphaas/Wijkersloot. Het bestuur heeft momenteel besloten om deze leeftijd te verlagen naar 10 jaar. Niet uitgesloten is dat in de toekomst de leeftijd naar 9 jaar zal gaan. ‘Een van de redenen is dat kinderen van 11 jaar en ouder bijna niet meer spelen met speelgoed, die hebben liever een smartphone of tablet’ aldus het bestuur.

Openingstijden
Naast de vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur is de speelgoedbank ook weer open op maandagavond vanaf 18.30 uur tot 20.00 uur. In verband met de Sinterklaas is nieuw speelgoed zeer welkom. Heeft u speelgoed over dan kan dat ingeleverd worden tijdens de openingstijden.

Speelgoed inzamelen
Het gebruikte speelgoed wordt verkregen via particulieren die het bij de speelgoedbank inleveren. Al het speelgoed wordt eerst door vrijwilligers gecontroleerd op compleetheid en of het werkt. Als u speelgoed brengt zoeken de vrijwilligers het direct samen met u uit. Wat niet bruikbaar is moet u weer mee terug nemen. Dus niet vies, kapot en/of oud, elektrische controleren of het nog werkt en of er geen lekkende batterijen inzitten.
 Er worden geen knuffels, babyspullen, boeken en dvd’s/cd’s aangenomen, daar is momenteel ruim voldoen voorraad van.

De Speelgoedbank Nieuwegein is een vrijwilligersorganisatie welke gebruikt- en nieuw speelgoed inzamelt en deze gratis uitgeeft aan kinderen tot 10 jaar waarvan de ouders om financiële redenen of door de thuissituatie geen speelgoed voor hun kinderen kunnen kopen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk