SP vragen over kwestie Rivas

De recent bekend geworden situatie rond de huishoudelijke hulporganisatie Rivas – die stopt met dat onderdeel van haar dienstverlening – heeft geleid tot grote onrust onder het personeel. Aanleiding blijken vooral de slechtere arbeidsvoorwaarden te zijn, waarmee Rivas-personeel kan overstappen naar de nieuwe organisatie TZorg. ‘Feitelijk wordt het personeel voor de keus gesteld om die voorwaarden te accepteren of ontslagen te worden. En bij een ontslagaanvraag zal het dan uitermate twijfelachtig zijn of er recht zal zijn op een WW uitkering’ aldus de SP in Nieuwegein.

Ed Kieckens van de SP: ‘Door de SP-fractie werd verzocht om tijdens de raadsvergadering van 30 oktober aan de verantwoordelijke wethouder een aantal vragen over de kwestie te mogen voorleggen. Namens het presidium deelde burgemeester Backhuys mee dat de zaak als ‘niet urgent’ werd beoordeeld en er dus geen toestemming tot het stellen van de vragen werd gegeven. De verantwoordelijk wethouder Adriani (PvdA) gaf tijdens dezelfde raadsvergadering aan dat ondertussen alle contracten met diverse huishoudelijke hulporganisaties waren verlengd zonder aanbestedingsprocedures.’

Vandaar dat de SP fractie bij monde van Annie vd Heuvel nu schriftelijke een aantal vragen heeft voorgelegd aan het college in het algemeen, en de verantwoordelijke wethouder in het bijzonder. Het college is verplicht om binnen een korte termijn de vragen te beantwoorden. In de ogen van de SP is deze kwestie uiterst urgent en moet er snel duidelijkheid komen over de afspraken die eventueel met TZorg zijn gemaakt. Het mag niet zo zijn, dat betrokken personeel en cliënten langer in onzekerheid blijven dan strikt noodzakelijk.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk