SP trekt de wijken in met zomeractie

Vorige week is de SP van start gegaan met haar zogenaamde zomeractie. Met deze actie treedt de SP in contact met Nieuwegeiners in hun eigen wijk door overal op de winkelcentra te verschijnen. De bedoeling is om de mensen zoveel mogelijk aan het woord te laten over hun eigen leefomgeving en in kaart te brengen welke zaken opgelost dienen te worden. De bevindingen zullen aan het college gepresenteerd worden na de zomer.Het college van B&W heeft aangekondigd na de verkiezingen, dat er meer aandacht zal komen voor de wijken en dat de burger beter gehoord dient te worden. De SP neemt hierin alvast het voortouw en is gedurende de zomer overal in Nieuwegein te vinden.De response van het publiek is groot geweest tijdens de afgelopen zaterdagen toen SP op de winkelcentra van Muntplein en Hoog Zandveld te vinden was. Wijkbewoners luchtten hun hart en daaruit kwamen een aantal belangrijke zaken naar voren.Veel verhalen gingen over veiligheid, kleine criminaliteit, straatvuil, gebrek aan speelplaatsjes, te weinig toezicht en gebrek aan groenonderhoud. Ook problemen die niet direct met de wijk te maken hadden werden genoemd. Te denken valt aan ingewikkelde regelgeving voor werkgevers en te weinig banen en opleidingen voor jongeren. Verrassend was het aantal klachten over woningbouwvereniging Mitros. Veel mensen klaagden over slecht onderhoud, niet nakomen van afspraken en slechte service.Ook was men verontwaardigd dat de subsidie is afgeschaft voor de Kindervakantieweek, dat voor sommige kinderen het enige vakantie-uitje is. Maar ook werd er verzucht dat het geen zin heeft je mond open te doen, “Er wordt toch niets mee gedaan…”. De SP wil en gaat er wel iets mee doen.“We zijn zeer tevreden over de bereidwilligheid van mensen om hun verhaal te vertellen en we zullen deze actie vol enthousiasme voortzetten”, aldus voorzitter Martijn Stekelenburg. “Ook wanneer Nieuwegeiners geen SP stemmen, zijn we geïnteresseerd in hun verhalen. Het gaat er in de komende jaren om dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar verhaal te vertellen om de kloof tussen burger en politiek te dichten.”Aankomende zaterdagen kunt u de SP nog tegenkomen op de volgende winkelcentra: 5/8 Galecop 12:00 – 14:00. 19/8 City Plaza 13:00 – 15:00 en 26/8 Fokkesteeg 12:00 – 14:00.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren