Sluiting Prins Hendrik Internaat in Nieuwegein definitief

Het Prins Hendrik Internaat in Nieuwegein en De Prinsenvaart in Maasbracht zullen definitief worden gesloten met ingang van het schooljaar 2025. Dat heeft stichting Meander de ouders onlangs laten weten. Hiermee sluit over anderhalf jaar het oudste internaat van Nederland dat in Nieuwegein staat. Alleen de locaties in Zwijndrecht (Julia), Zwolle (Prinses Margriet) en Nijmegen (Sint-Nicolaas) zullen in de toekomst nog open blijven voor het bieden van opvang, begeleiding en huisvesting aan kinderen en jongeren van binnenvaartschippers en kermisexploitanten. In 2020 werd nog het 105-jarige bestaan gevierd van het internaat in Nieuwegein.

Over het internaat in Nieuwegein
Op 23 januari 1911 wordt er door de protestantse kerk in Vreeswijk een vereniging opgericht. Deze vereniging heet De Vereeniging tot stichting en instandhouding van een school met den Bijbel voor Schipperskinderen. In 1913 koopt de vereniging daarom in Vreeswijk een stuk grond. Omdat de schipperskinderen niet zomaar naar huis kunnen gaan, moest er een internaat voor deze kinderen komen. Daarom besloten ze om een internaat en een school voor deze kinderen te bouwen.

Op 28 augustus 1915 werd het Prins Hendrik internaat geopend. Er zijn op dat moment 94 leerlingen. De leerlingen krijgen naast de gewone vakken ook vakken die ze kunnen gebruiken als ze later zelf ook willen gaan varen.

Foto: Officiële opening van de school met internaat door Z.K.H. Prins Hendrik op 28 augustus 1915
1e rij: 2e v.l. ds. H. Buitenhuis, 4e v.l, Prins Hendrik, 6e v.l, ds. J.J. Kuyper, 7e v.l.dhr. R.M. van den Berg Saparoea (burgemeester van Vreeswijk) 2e rij: 5e v.l, dhr. J. Hazelaar, 6e v.l. dhr. H. van der Meij

Uiterlijk in de zomer van 2032 zullen Het Kompas in Lemmer en Koningin Juliana in Terneuzen sluiten. De locaties zullen minimaal open blijven tot in de zomer van 2027, tenzij vóór die tijd het kinderaantal daalt tot onder de acht kinderen. Voor geen enkele locatie is een kindstop van toepassing, ouders mogen nog steeds hun kind aanmelden voor het internaat, zo verzekert het bestuur van stichting Meander. Dat was een van de voorwaarden die vooraf was gesteld om in te stemmen met de sluiting.

De sluiting van de internaten is ingegeven door het teruglopend aantal kinderen dat er wordt gehuisvest. Daardoor is het op sommige locaties bedrijfseconomisch niet haalbaar om in stand te blijven. Sommige locaties zijn ook te groot voor het aantal kinderen. Schippersinternaat De Singel in Dordrecht sluit komend schooljaar al: de nog vier overgebleven jongeren gaan elders wonen, vanwege hun vervolgstudie en leeftijd. Stichting Meander had tot dit jaar negen internaten onder de hoede.

Hoe het verder gaat met de eventuele huisvesting van de overgebleven kinderen van de te sluiten locaties is nog niet duidelijk. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) was nog in gesprek met stichting Meander over de kwestie. Vanuit de Tweede Kamer was via een motie ook het dringende verzoek te komen tot oplossingen waarbij de schipperskinderen voorop zouden staan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk