Sluis Vreeswijk weer teruggezet naar normaal

In heel Nederland worden maatregelen tegen de hoogwatergolf teruggeschroefd. De piek is namelijk voorbij. Ook in het beheergebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zakt de waterstand. Woensdagmiddag is daarom de sluiskom bij de Oude Sluis in Vreeswijk teruggezet naar normaal.

Het hoge water langs de Lek vanuit de lucht bij Vreeswijk en Vianen

Waterschap De Stichtse Rijnlanden had de sluiskom ‘opgezet’, waardoor het water hoger stond om tegendruk te bieden aan het hoge water op de Lek.

Het waterpeil is al behoorlijk gezakt in de Maas, de Waal en de Rijn. Ook bij ons in de Lek en de Nederrijn gaat het de goede kant op. “Daarmee gaan we stapje voor stapje weer terug naar een normale waterstand voor deze tijd”, schrijft De Stichtse Rijnlanden.

De meeste waterschappen stoppen vandaag met permanente dijkbewaking. Afgelopen dinsdag vonden de laatste rijdende inspectie van de Lekdijk plaats, tussen Nieuwegein en Schoonhoven. Tijdens de vorige inspecties zijn geen bijzonderheden aangetroffen en nu het water aan het dalen is, zijn de inspecties niet meer nodig. Dijkinspecteurs blijven wel zeer alert op kritieke punten in de dijk, zoals plaatsen waar water en zand onder de dijk doorstromen en plekken met veel beverholen.

Het hoogwater zorgde en zorgt in ons gebied niet voor grote problemen. Langs de Nederrijn en Lek is de situatie rustig en onder controle. Echter, het is nog niet verstandig om te gaan zwemmen in aangewezen recreatieplassen langs de Lek. Het water staat daar hoger dan normaal en is onbetrouwbaar. Ook het slib dat achterblijft in volgelopen uiterwaarden kan gevaarlijk zijn, zo waarschuwde de GGD eerder.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk