Katern

Scholen tevreden met aanpak tegen schoolverzuim

De tweede helft van het schooljaar 2008/2009 zijn leerplichtambtenaren van de gemeente Nieuwegein van start gegaan met spreekuren op een aantal VO-scholen in Nieuwegein. Op het Oosterlicht College en het Anna van Rijn College locatie Harmonielaan, De Linie-Noord (Bosruiter) en De Linie-Zuid (Acaciastraat) vinden elke twee à drie weken spreekuren plaats. Leerplichtambtenaren gaan tijdens deze spreekuren met leerlingen in gesprek over beginnend verzuim zoals te laat komen of spijbelen. De scholen geven aan tevreden te zijn met de snelle interventie en effectieve aanpak van de leerplichtambtenaren. De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de spreekuren ook op het Cals College en Anna van Rijn College locatie Albatros op te zetten.De gemeente Nieuwegein werkt met het instellen van de spreekuren samen met VO-scholen aan het tegengaan van schoolverzuim. Doel van de spreekuren is preventie; in een zo vroeg mogelijk stadium gesprekken voeren met leerlingen om erger schoolverzuim te voorkomen. Daarbij bieden de spreekuren leerplichtambtenaren de mogelijkheid om leerlingen te laten weten wat de gevolgen kunnen zijn wanneer het schoolverzuim niet stopt. Leerplichtambtenaren geven leerlingen na het gesprek een brief mee voor ondertekening aan hun ouders. Zo weten ouders dat hun kind een gesprek met een leerplichtambtenaar heeft gehad. Deze brief moet uiteindelijk getekend weer mee naar school en is bestemd voor de afdelingsleider van het betreffende leerjaar van de leerling.Het zijn de afdelingsleiders van de VO-scholen die leerlingen met beginnend verzuim kunnen melden bij de leerplichtambtenaren. Hierbij gaat het om leerlingen die regelmatig te laat komen of geregeld spijbelen. Voor veel leerlingen is een eenmalig gesprek met een leerplichtambtenaar voldoende. Bij leerlingen waarbij het schoolverzuim doorgaat, meldt de school dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. In dat geval is er veelal sprake van langdurig of zorgelijk schoolverzuim. De leerplichtambtenaar van de betreffende woongemeente doet dan nader onderzoek en begeleidt de leerling en ouders verder.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren