Samenwerken aan woningbouw: partijen willen maatschappelijk wooninitiatief in Vreeswijk

Stichting Huis Mandala, gemeente Nieuwegein en woningcorporatie Jutphaas Wonen gaan samen de mogelijkheid voor een maatschappelijk wooninitiatief onderzoeken op de locatie van voormalig zwembad en gymzaal De Pinguïn aan de Emmaweg in Vreeswijk. Ze tekenden op 6 april met elkaar een intentieovereenkomst om dit proces op te starten. Een aantal van de mogelijke toekomstige bewoners tekenden mee.

Foto: Fototeam KenM

Stichting Huis Mandala is opgericht door ouders van jongvolwassenen met een beperking en zet zich in om passende huisvesting voor hun kinderen te realiseren. De afgelopen maanden is verkend of verschillende partijen het wooninitiatief van de stichting Huis Mandala op hoofdlijnen passend vinden op de locatie aan de Emmaweg. Eerder gaven omwonenden tijdens een drukbezochte digitale bewonersavond aan dit initiatief te verwelkomen.

18 bewoners
Met de getekende intentieovereenkomst gaat de gemeente, in samenwerking met woningcorporatie Jutphaas en stichting Huis Mandala, een haalbaarheidsanalyse uitvoeren om te onderzoeken of het initiatief daadwerkelijk kan worden gerealiseerd en onder welke voorwaarden. Als dit zo is komen er naar verwachting 18 bewoners op de locatie, waar dag en nacht zorg voor is. Wie daar in elk geval voor in aanmerking komen zijn Elke Mennen en Myrte Riezebos. Zij tekenden namens de toekomstige bewoners mee en kijken uit naar een eigen plek om te wonen. Elke Mennen: “Dan heb ik mijn eigen huis én kan ik bij vriendinnen en vrienden wonen.”

Verdere uitwerking
De komende tijd wordt de onder andere gekeken naar de financiële haalbaarheid. Verder staan een aantal uitgangspunten centraal: zo moet de woningbouw ruimtelijk passend zijn op de locatie en moet het de parkeerdruk in de wijk niet verhogen. Eind april kunnen omwonenden verder meedenken.

Ruimte voor bijzondere doelgroepen
Wethouder Hans Adriani geeft aan blij te zijn met de voorgenomen invulling voor deze locatie: “Het is mooi om te zien dat ook bijzondere doelgroepen, waar stichting Huis Mandala zich voor inzet, een plek krijgen om te wonen in Nieuwegein. We zijn een inclusieve stad.”

Herinneringen
De kavel waar gebouwd zal gaan worden heeft sinds de sloop van het zwembad en de gymzaal in 2019 een tijd braak gelegen in afwachting van de plannen. Het is een locatie met veel historie en waarde voor wijkbewoners. Ook een aantal van de toekomstige bewoners hebben vroegere herinneringen aan de locatie: zij hebben leren zwemmen in het voormalige zwembad De Pinguïn.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren