Samen werken aan een veilige Batauweg

Wat vindt u van drie onderzochte locaties om de Batauweg af te sluiten voor autoverkeer en welke aandachtspunten wilt u aan de gemeente meegeven? Dat is de vraag die de gemeente voorlegt aan u als inwoner, ondernemer of belanghebbende. De afsluiting gebeurt door middel van een verzinkbare paal. Graag nodigt de gemeente Nieuwegein haar inwoners uit om hiervoor de digitale enquête in te vullen of langs te komen tijdens de inloopavond op dinsdag 18 oktober van 18.30 – 21.00 op het Stadshuis aan het Stadsplein 1 in de binnenstad van Nieuwegein.

De gemeente Nieuwegein heeft DTV Consultants, als onafhankelijk verkeerskundig adviesbureau, gevraagd om het proces rond de opzet van de afsluiting te begeleiden en de gemeente te adviseren over de locatie en vorm van de proefafsluiting. Ook hebben zij onderzoek gedaan naar drie mogelijke locaties voor de verzinkbare paal en de effecten (voor- en nadelen) op een aantal belangrijke criteria. Denk aan verkeersveiligheid en het beoogde effect om verkeer zoveel mogelijk gebruik te laten maken van de A.C. Verhoefweg. Hieronder vindt u de drie locaties en de verwachte effecten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden zet de gemeente zich al jaren in om de verkeersituatie op de Batauweg te verbeteren. Hier rijdt veel autoverkeer. De conclusie is dat de verkeersmaatregelen, die door de jaren heen getroffen zijn op en rond de Batauweg, niet het gewenste effect hebben gehad. De hoeveelheid autoverkeer neemt niet af.

Fietsers en voetgangers voelen zich niet altijd veilig op de Batauweg. Daarom heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van het Mobiliteitsprogramma besloten een proef van een jaar uit te voeren door de Batauweg op een bepaald punt voor autoverkeer af te sluiten. Op deze manier wordt autoverkeer gestimuleerd om via de A.C. Verhoefweg te rijden. Deze weg met 2×2 rijstroken (de zogenaamde hoofdstructuur) is er oorspronkelijk voor bedoeld om met de auto snel van a naar b te komen, ofwel van Nieuwegein noord richting zuid en vice versa. Zo wil de gemeente samen met de stad onderzoeken of de leefbaarheid van de wijk Batau verbetert en de Batauweg veiliger wordt voor voetgangers en fietsers, onder meer schoolgaande kinderen.

Geef uw mening!
De gemeente heeft verkeerskundig onderzoek laten doen om inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van drie mogelijke locaties voor het plaatsen van een verzinkbare paal. De verzinkbare paal staat op maandag t/m vrijdag (werkdagen) omhoog van 6 uur ’s ochtends tot 23 uur ’s avonds (06.00-23.00 uur). Hulpdiensten kunnen er gewoon langs.

U kunt de locaties bekijken op deze website. Graag wil de gemeente Nieuwegein weten wat u van de drie onderzochte locaties vindt en welke aandachtspunten u aan de gemeente wilt meegeven. U kunt daarvoor op de website de digitale enquête invullen.

Ook bent u van harte uitgenodigd om langs te komen tijdens de inloopavond op dinsdag 18 oktober van 18.30 – 21.00 op het Stadshuis in Nieuwegein. Hier is ruim de gelegenheid om vragen te stellen en uw mening te geven. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website. Wethouder Mobiliteit Ellie Eggengoor zal tijdens de avond aanwezig zijn en zal om circa 19.30 uur ook kort een toelichting geven op het proces.

One thought on “Samen werken aan een veilige Batauweg

  1. jordi

    Kansloos om dicht te doen, veel verkeer dus dan gaan we het maar dicht gooien zodat het verderop weer drukker gaat worden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk