Samen sloten schoonmaken

De gemeente Nieuwegein en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden trekken voortaan samen op bij het maaien van de sloten en vijvers in de gemeente. Wethouder Peter Snoeren en hoogheemraad Els van der Vorm hebben hiervoor op 7 april 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. “Door samen op te trekken in het slootonderhoud gebeurt dit werk efficiënter en heeft de burger er minder last van”, aldus wethouder Snoeren bij de ondertekening.

In het groeiseizoen groeien niet alleen op het land de planten snel, ook waterplanten tieren welig. Voor een goede doorstroming van het water is het daarom nodig om een of twee keer per jaar te maaien: een maaiboot of een trekker met een maaikorf verwijdert de overtollige waterplanten. Omdat een deel van de Nieuwegeinse wateren in beheer is van het waterschap en een ander deel in beheer bij de gemeente, werd dit maaien tot nu toe door beide partijen apart gedaan.

Vanaf dit jaar trekken waterschap en gemeente samen op. Het maaien van de sloten en de oevers in een wijk gebeurt voortaan door één aannemer. Hierdoor kan hij praktischer en efficiënter werken. Dit betekent minder overlast van de werkzaamheden. Ook voor vragen over het maaionderhoud kunnen mensen voortaan op één adres terecht, bij de gemeente Nieuwegein. Dat kan via het Waterloket: www.nieuwegein.nl/water, of telefonisch via het nummer 14 030. De samenwerking is in eerste instantie afgesproken voor een periode van drie jaar.

De samenwerking rond het maaien geeft invulling aan een van de beleidsdoelen van het Utrechtse Water Innovatie Netwerk (Winnet). Binnen dit netwerk werken 14 Utrechtse gemeenten en het waterschap aan kostenbesparing rond het beheer van riolering en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het netwerk streeft ook voor de andere watertaken samenwerking na.

Gemeente Nieuwegein en het waterschap hebben overigens al eerder laten zien dat samenwerking loont. In 2007 bespaarde een optimale afstemming tussen het Nieuwegeinse riool en de zuiveringsinstallatie aan het Klaphek beide partijen maar liefst 7,6 miljoen Euro.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren