Samen bouwen aan een levendige en duurzame binnenstad

Het is niet te missen: de verdere vernieuwing van Nieuwegein City is nu écht van start. In het Stationsgebied wordt volop gewerkt en na de zomer gaat ook op andere plekken de schop in de grond. Voor de Doorslagzone ligt er een Voorlopig Ontwerp en voor de nieuwbouw op plek van ‘De Pionier’, het rode gebouw aan de Zadelstede, worden de eerste voorzichtige schetsoefeningen gedaan door Mitros. Samen met bewoners, ondernemers, belangenorganisaties, partners en projectontwikkelaars geven we Nieuwegein een aantrekkelijke, levendige, groene en duurzame binnenstad.

Werken aan wonen
De druk op de woningmarkt is onverminderd hoog. Hierdoor is het voor veel Nieuwegeiners nog steeds erg lastig om een geschikte woning te vinden. Daarom wil de gemeente de komende tien jaar ruim 5.000 woningen bijbouwen in Nieuwegein. Tussen de 1.600 en 2.000 daarvan komen in City, de binnenstad. Zo zijn er plannen voor 450 nieuwe woningen in het Stationsgebied en in de Doorslagzone voor 452 woningen, en begint Blauwhoed in oktober aan de bouw van een appartementencomplex met 48 koopwoningen tussen de Herenstraat en de Noordstedeweg. Met deze extra woningen bouwen we aan de toekomst van onze stad en van winkelcentrum Cityplaza.

Woningbouw aan de Doorslag: online vanaf vrijdag 10 juli
oor het gebied voor het Stadshuis, aan het water van de Doorslag, heeft architectenbureau Rijnboutt in opdracht van ontwikkelaars NEOO / Koopmans een plan uitgewerkt. Met 452 woningen, verdeeld over vier gebouwen. Onder andere kwalitatief goede betaalbare huurwoningen die bereikbaar zijn én blijven voor mensen met een middeninkomen. In totaal gaat het, naast vrije sector huur- en koopwoningen, om 94 sociale huurwoningen en 145 middenhuur woningen. Woningen waarvan er relatief weinig zijn in Nieuwegein. In de plannen zijn twee plekken voor cafés of restaurants en veel ruimte voor groen op binnen- en daktuinen opgenomen. Rijnboutt heeft van de gemeente Nieuwegein criteria meegekregen op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, klimaatadaptie en biodiversiteit.

Online
Inmiddels is het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de Doorslagzone af. Normaal gesproken organiseren ontwikkelaars dan een bijeenkomst om omwonenden en geïnteresseerden meer te vertellen over de inhoud van het VO. Door het coronavirus zijn de ontwikkelaars en gemeente overeengekomen om alle beschikbare informatie online te zetten. Op deze website vindt u een presentatiefilmpje, een animatie en meer achtergrondinformatie over de plannen voor het gebied.

Reageren op de plannen?
Op ikbennieuwegein.nl is ook een reactieformulier te vinden. Als u dit voor 26 juli invult en verstuurt, komt uw reactie op het VO Doorslagzone bij de ontwikkelaars. Zij kijken of deze meegenomen kan worden in het Definitief Ontwerp. De officiële procedures voor een omgevingsvergunning en het bestemmingsplan volgen na de zomer.

Interesse in een woning in de Doorslagzone?
Start van de bouw wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2021. De eerste woningen worden waarschijnlijk in 2024 opgeleverd. Het duurt dus nog een paar jaar voordat de eerste huurwoningen in de verhuur gaan. Geïnteresseerd in een koopwoning? Neem dan contact op met NEOO via info@neoo.nl

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk