Ruimtelijke Ordening (2001/11814)

De aanvrager Monuta voor het uitvaartcentrum op de Richterslaan 2 verzoekt om de daarmee samenhangende procedure (20e partiele herziening van het bestemmingsplan Jutphaas – Wijkersloot) definitief stop te zetten. Het college stemt in om de procedure definitief stop te zetten. De omwonenden die een inspraakreactie hebben ingediend zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

In het kader van voornoemde procedure is in afwijking van het commentaar op de inspraakreacties dat de Richterslaan als een 30 km weg wordt ingericht. In het concept-wijkverkeersplan Jutphaas – Wijkersloot wordt uitgegaan van 50 km.

Zie hierover ook het separate persbericht.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk