Ruimtelijke ordening (2001/11327)

Door capaciteitsproblemen van de rijksweg A2 heeft het Rijk besloten deze te reconstrueren. Deze reconstructie omvat: verbreding van de wegvakken (naar 2×3 rijstroken) en het bouwen van twee nieuwe bruggen over de Lek als vervanging van de huidige boogbrug.

Om aan de geluidsnormen te kunnen voldoen dient Rijkswaterstaat toegevoegde geluidsschermen aan de oostzijde van de A2 te plaatsen (ter hoogte van de Hoge Landen). Voor plaatsing van deze geluidsschermen is een vrijstelling op het bestemmingsplan nodig, conform artikel 19. lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het bestemmingsplan ´de Hoge Landen´ is ouder is dan 10 jaar. Het college stelt de raad voor een voorbereidingsbesluit te nemen om de vrijstellingsprocedure van artikel 19. lid WRO op te kunnen starten.

De commissie voor Ruimtelijke ordening, Economische zaken en Volkshuisvesting bespreekt het voorstel op 27 november. De raad beslist er 18 december over.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk