Ruim 18.000 muskusratten gevangen in West- en Midden Nederland

In 2021 zijn er in totaal 18.279 muskusratten gevangen in West- en Midden-Nederland. Dat is bijna even veel als het jaar ervoor. Dit blijkt uit cijfers van Muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland dat muskusratten bestrijdt in Noord-Holland en het grootste deel van de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Landelijk gezien daalt het aantal vangsten: de muskusrattenpopulatie neemt verder af en daardoor vangen de waterschappen minder muskusratten. Doel is de muskusrat uiteindelijk terug te dringen tot de landsgrens, onder andere met de hulp van speurhonden en DNA-technieken.

De muskusrattenpopulatie is steeds beter onder controle. In heel Nederland werden er in 2021 44.995 muskusratten gevangen, zo blijkt uit cijfers van de Unie van Waterschappen. Dat is een daling van 6% ten opzichte van 2020. In het beheergebied van Muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland, dat muskusratten bestrijdt namens zes waterschappen, stabiliseert het aantal gevangen muskusratten. In 2020 werden er 18.280 muskusratten gevangen. Het streven is om het aantal muskusratten in ons land sterk te verminderen en ze in 10 a 15 jaar terug te dringen naar de landsgrens. De inzet van speurhonden, het analyseren van watermonsters op environmental-DNA en speuren met drones met warmtebeeldcamera’s gaan de bestrijders hierbij ondersteunen.

Regionaal flinke verschillen in aantal gevangen muskusratten
Er zijn regionaal flinke verschillen in het aantal gevangen muskusratten. De vangsten – en daarmee de populatie- daalden het sterkst in het gebied van de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Rijnland en De Stichtse Rijnlanden, waaronder Nieuwegein valt. Bij Delfland, Amstel Gooi en Vecht en Schieland en Krimpenerwaard is juist een lichte stijging te zien. De inzet van extra bestrijders moet ook in die gebieden de komende jaren zorgen voor een lagere populatie muskusratten.

Schade aan dijken
Muskusratten horen van oudsher niet in Nederland thuis; ze zijn hier door menselijk handelen beland en hebben bij ons nauwelijks natuurlijke vijanden. De dieren worden bestreden omdat ze schade brengen aan waterkeringen en oevers; ze graven holen en gangen in dijken. Ook maken ze nesten met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken en een polder onder water lopen. De muskusrat is daarnaast een bedreiging voor de biodiversiteit. Ze eten planten als riet en lisdodde weg en kunnen inheemse diersoorten verdringen zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk