Ruim € 400.000 voor bestrijding van onderwijsachterstanden

B & W van Nieuwegein heeft nieuwe plannen ontwikkeld om de onderwijsachterstanden in de stad tegen te gaan. In het zogenaamd beleidskader GOA (Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid) van Nieuwegein worden vier speerpunten genoemd. In de periode 2002 tot en met 2006 moet daar alle aandacht naar uit gaan.

De vier speerpunten zijn voor -en vroegschoolse educatie (VVE), ondersteuning van de schoolloopbaan, het bestrijden van voortijdige schooluitval en beheersing van de Nederlandse taal. Nieuw is bijvoorbeeld dat in Nieuwegein een peuterspeelzaal met een speciaal basisprogramma zal starten. Voor dit schooljaar is ruim € 400.000 beschikbaar. Een groot deel hiervan ontvangt de gemeente van het Rijk. De gemeente Nieuwegein investeert zelf ook fors, door een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 59.000.

De bedoeling van het Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid is het verbeteren van de prestaties van leerlingen in achterstandsituaties. Scholen ondernemen zelf ook al de nodige activiteiten om elk kind in de gelegenheid te stellen het op school zo goed mogelijk te doen. In aanvulling hierop organiseert de gemeente Nieuwegein samen met scholen en andere organisaties activiteiten die erop gericht zijn het risico op achterstand op school te verminderen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk